Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του Βρετανικού Τμήματος ΙΡΑ, που αφορά στο Διεθνές Σεμινάριο Νέων Αστυνομικών, το  οποίο θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 28 Ιουνίου 2019 στη Σκωτία.
Το θέμα του σεμιναρίου θα είναι “Αλλαγές στην αστυνόμευση”.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. (Αυστηρά έως 46) και η διαμονή θα είναι σε δίκλινα δωμάτια.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, αλλά και κοινωνικά και πολιτιστικά events.
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω των Εθνικών Τμημάτων και η  τελική προθεσμία υποβολής είναι έως την 1-12-2018. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο Εθνικό μας Τμήμα έως την 27-11-2018.
H ηλικία των συμμετεχόντων, δε μπορεί να υπερβαίνει το 35ο έτος.
Σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός συνάδελφοι, θα γίνει κλήρωση.
Το Εθνικό Τμήμα θα καλύψει τα έξοδα συμμετοχής ενός συναδέλφου πανελλαδικά. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα.
Σημειώνεται ότι το Βρετανικό Τμήμα δεν έχει αποστείλει ακόμα το πρόγραμμα και τη δήλωση συμμετοχής. Όταν το λάβουμε θα σας το κοινοποιήσουμε

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την έγκαιρη απάντηση

INTERNATIONAL YOUNG POLICE OFFICERS SEMINAR, 2019
Section UK will host the International Young Officers Seminar 2019.
The dates for the Seminar are Monday, 24th to Friday, 28 June, 2019. The venue will be the Police Scotland College, Tulliallan, Kincardine. The Topic will be “Policing Changes”.
The programme is still being prepared but will include classroom, practical environments, social and cultural events. All presentations will be in English.
Accommodation will be in Twin, en suite rooms, meals will be provided while at the College. Numbers will be limited to 46.
The College is where every Police Officer in Scotland attends for their probationary training. It also provides specialist training areas for Road Policing, Criminal Investigation and nearly all Promoted Officers and Senior Management courses. The Castle is set in 90 acres of parkland.
To register interest by your Section. Please email Michele.rai@ipa-uk.org
Yvonne McGregor
Vice President
IPA Section UK

(Visited 6 times, 1 visits today)