Συνοπτική παρουσίαση
Το Ταμείο είναι δίπλα σου, κάθε στιγμή με ευαισθησία και λειτουργεί αξιόπιστα.
Με υψηλή φερεγγυότητα, ευρωστία και οικονομική αυτοτέλεια.
Με μεγάλη εμπειρία από την πολύχρονη λειτουργία του ΛΑΜΔΕΑ.
Με αποζημίωση 15.000 ευρώ για θάνατο, 10.000 ευρώ για Μόνιμη Ολική Αναπηρία (ΜΟΑ) και πρόγραμμα βοήθειας με αποζημίωση 20 ευρώ/ημέρα σε θέματα νοσηλείας πέραν των 8 ημερών.
Με διαφάνεια και τεχνογνωσία.
Με τη συνεργασία των υψηλού επαγγελματισμού συνεργατών μας.
Με υπευθυνότητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη.
Το Ταμείο είναι ο μελλοντικός ασφαλιστικός μονόδρομος για κάθε αστυνομικό, πυροσβέστη και λιμενικό.
Πλεονεκτήματα εγγραφής – Γιατί να γραφτώ στο Ταμείο:
Γιατί δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ως ΝΠΙΔ (ΦΕΚ Αρ.Φ.1903τΒ/4.9.2009) για τον κλάδο μας και λειτουργεί συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση.
Γιατί έχω το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Γιατί η θεσμική λειτουργία του Ταμείου εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαχείρισης και τη διασφάλιση των κεφαλαίων του και δεν διατρέχει κινδύνους της ιδιωτικής ασφάλισης.
Γιατί οι εισφορές μου αποτεμιεύονται και θα λάβω εφ’ άπαξ μετά τα 20 έτη ασφάλισης ή την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας μου ή σε περίπτωση αποστρατείας έχοντας την δυνατότητα να ρυθμίσω εγώ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου.
Γιατί θέλω για μένα και τους συναδέλφους μου να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για όσους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις και έχουν μακροχρόνιες νοσηλείες.
Γιατί θέλω να συμμετέχω στην χορήγηση εφ’ άπαξ βοηθήματος προς τις οικογένειες θανόντων συναδέλφων μου και προς συναδέλφους που αντιμετωπίζουν Μόνιμη Ολική Αναπηρία (άνω 67%).
Γιατί λειτουργεί ως ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Γιατί δύσκολα αποταμιεύω από μόνος μου.
Γιατί στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, μου παρέχεται μια επιπλέον δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.
Αντιπρόσωπος Ν. Ηρακλείου:  Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης 6936057082  

(Visited 20 times, 1 visits today)