Την 04/08/2016 ημέρα Τετάρτη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκη, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου με θέματα της ημερησίας διάταξης τον προγραμματισμό εκδηλώσεων στα πλαίσια των δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα σύμφωνα με το 18/07/2016 έγγραφο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και συγκεκριμένα
Α) Ενημέρωση για την προστασία των ηλικιωμένων ατόμων από εγκληματικές συμπεριφορές,
Β) Εθελοντικές δράσεις πρόληψης ατυχημάτων.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Ταξίαρχος  κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα καθώς επίσης και τη Λέσχη της 133 Π.Μ.  στο Ηράκλειο την για την φιλοξενία.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)