Σας γνωρίζουμε ότι την 27/28/4/2015 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων μελών μας οι αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 06/05/2015 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :

Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Εμμανουήλ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμμανουήλ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμμανουήλ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μαρία ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Έφη ΦΛΟΥΡΗ
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. : Νικόλαος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. Τ Α Μ Ι Α Σ : Ευάγγελος ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ : Αριστέα ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : Αγγελική ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιχάλης ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ
2. ΜΕΛΟΣ : Κων/νος ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
3. ΜΕΛΟΣ : Κων/νος ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας και τη συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των θεσμοθετημένων οργάνων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να ανταποκριθούμε στους σκοπούς της Ενώσεώς μας και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

(Visited 10 times, 1 visits today)