Το περιοδικό μας “Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Τ. Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νο 2” με τα αποτελέσματα της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, παραδόθηκε στους Προέδρους ή εκπροσώπους Ι. Ρ. Α. της Πολωνίας, Ρωσίας, Σερβίας, Ελβετίας, Σλοβενίας, Τσεχίας, Ρουμανία ς, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Λιθουανία, Εσθονία.

Our 2nd regional IPA magazine IPA actions of Region Heraklion with the feedback and photos off the 1st IPA Seminar of Women Policemen which organized by the Greek section with the cooperation of the region during the C@E IPA Meeting was given to the delegations of Austria, Bulgaria, Croatia, Lithuania, Serbia, Germany, Finland, Slovenia, Hungary, Russia, Poland, Estonia, Switzerland.

(Visited 11 times, 1 visits today)