Παρελήφθησαν από την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, δύο (02) αντίτυπα βιβλίου που φέρει τον τίτλο 
*Πάμε Πανεπιστήμιο* 

το οποίο αποτελεί σπουδαίο οδηγό σπουδών για τα παιδιά της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, ως προσφορά καλής Υπηρεσίας σε μια κρίσιμη φάση και εποχή. 
Συγκεκριμένα περιέχει οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού, αξιολόγηση σχολών, έρευνες στην αγορά εργασίας, επαγγελματικές μονογραφίες κ.α. 
Με την πεποίθηση πως το αντικείμενο του βιβλίου ενδιαφέρει όλους όσους έχουν παιδιά στην ηλικία αυτή λόγω της δεδομένης αδυναμίας παραγωγής περισσοτέρων αντιτύπων, η ενημέρωση, θα έχει τη μορφή δανεισμού. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια των παιδιών και ελπίζουμε πως η γενιά αυτή θα θέσει υπερήφανα τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον. 
Να ευχαριστήσουμε την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης για την αποστολή και πάλι των προαναφερομένων βιβλίων, η ενημέρωση των υποψηφίων είναι μια προσφορά καλής Υπηρεσίας. 
Ηράκλειο 11 Ιανουαρίου 2017
Για την Τοπική Διοίκηση
Ο Πρόεδρος Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης 
Η Γενική Γραμματέας  Έφη Φλουρή 

(Visited 16 times, 1 visits today)