Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

       Ε Υ Γ Ε Ν Ι Ο Σ

 

                              ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

 

Ἀγαπητέ μου κ. Ζαχαριουδάκη,

Μέ πολλή χαρά δέχθηκα τίς πολύτιμες εὐχές Σας γιά τήν ἐκλογή καί τήν ἐνθρόνισή μου στήν ἱστορική καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, εἰς διαδοχήν τοῦ πολιοῦ Γέροντος Άρχιεπισκόπου Εἰρηναίου, καί Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδιᾶς.

Καθώς ἀναλαμβάνω τήν ὑψηλή αὐτή εὐθύνη, μαζί μέ τήν εὐλογία καί τήν χάρη τοῦ Ἀρχιποιμένος Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν ὁποία ἐκζητῶ, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά παρακαλέσω καί γιά τίς δικές Σας προσευχές, πού θά μέ ἐνισχύουν στά νέα μου καθήκοντα.  

Ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τῆς συμμετοχῆς Σας στή χαρά καί τήν τιμή, τά ὁποῖα χάρισε ὁ Θεός στήν ταπεινότητά μου, ἀντιπροσφέρω τήν δική μου ταπεινή προσευχή νά Σᾶς χαρίζει ὁ Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Πρωτεπισκόπου τῆς Έκκλησίας Κρήτης Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, ὑγεία, μακρότητα ἀγαθῶν ἡμερῶν καί ἐνίσχυση στόν καθημερινό Σας ἀγῶνα.

Μέ βαθειά τιμή καί ἀγάπη

     Ὁ Κρήτης Εὐγένιος

(Visited 19 times, 1 visits today)