ΜΑΙΟΣ: ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ»

          Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)//Τ.Δ. Ηρακλείου σε συνεργασία με  το Υπερτασικό Ιατρείο της Παθολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ, την Πέμπτη 30/05/2019 πρωινές ώρες  θα  πραγματοποίησαν δωρεάν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, με μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων και συμπλήρωση ερωτηματολογίου.
 Στην ενημέρωση αυτή συμμετείχαν Ιατροί της Παθολογικής κλινικής και επισκέπτριες υγείας του ΠαΓΝΗ.
          Η  μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης μας με δικαίωμα συμμετοχής των Αστυνομικών της Δ.Α. Ηρακλείου, (Αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία -Πολιτικοί υπάλληλοι). Εξετάσθηκαν 97 συνάδελφοι, τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη και τα θετικά τους σχόλια . 
 Η Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη ΕΜΕΝΟ (2015-16)που έγινε σε περίπου 6.000 ενήλικες σε όλη την χώρα έδειξε (ενδιάμεση ανάλυση):
• Πάνω από το 1/3 του πληθυσμού έχουν υπέρταση (περίπου 2.000.000 άτομα) και πάνω από το 1/2 των ηλικιωμένων έχουν υπέρταση
•  40% των υπερτασικών είναι αδιάγνωστοι (περίπου 800.000)
• 20% έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση με φαρμακευτική θεραπεία (περίπου 1.500.000 είναι αρρύθμιστοι)
• Οι άνδρες και οι νεότεροι υπερτασικοί έχουν συχνότερα αρρύθμιστη υπέρταση.
      Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του
 «Μάιος: Μήνας Μέτρησης της αρτηριακής πίεσης 2019»
Κύριο μήνυμα:«ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΑΣ»
Στόχος:«ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ»
(Visited 26 times, 1 visits today)