Στα γραφεία μας στο  Αστυνομικό Mέγαρο Ηρακλείου, και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της I.P.A , Ηρακλείου, ξεκινά η λειτουργία   ΛΕΣΧΗΣ   ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ,  με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, και διαυτής την διάχυση των γνώσεων των σχετικών με  την ιστορία της Ελλάδος και ιδιαίτερα για τους Κρητικούς πολιτισμούς και την Κρητική ιστορία. 
           Υπεύθυνη και  εθελοντικά προσφερομένη, είναι η συνεργάτιδα και επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, κ. Αθηνά Ν. Κυριακάκη-Σφακάκη , Ξεναγός-Σ/χος Τραπεζικός-Συγγραφέας, μέλος του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης.  
Το πρόγραμμα έναρξης της λέσχης ανάγνωσης που θα ξεκινήσει με ανάγνωση βιβλίων κρητικών πολιτισμών και Κρητικής Ιστορίας θα ξεκινήσει την : 

1. Κυριακή 12/4/2020 ωρα 11.00-12.30 

2. Σάββατο 2/5/2020 ώρα 11.00-12.30 

3. Σάββατο 27/6/2020 ώρα 11.00-12.30 

Πλαίσιο λειτουργίας: 

1.  Ανάγνωση ενοτήτων επιλεγμένων κειμένων, αποσπασμάτων βιβλίων εγκρίτων επιστημόνων- συγγραφέων βιβλίων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου. Παρουσίαση σχετικών εικόνων p.p και συζήτηση.  

2.Πιλοτική έναρξη θα γίνει με το βιβλίο ’’ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ‘’του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Θεοχάρη Δετοράκη. 

3.Αρχική στόχευση είναι να συμμετέχουν παιδιά και νέοι, προσκαλούνται όμως και ενήλικες. Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ.  

4.Πιθανόν να επέλθουν τροποποιήσεις, εις ότι εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ΛΕΣΧΗΣ υπαγορεύσουν. 

5.Θα προγραμματισθούν και εθελοντικές ξεναγήσεις από την κ. Αθηνά Ν. Κυριακάκη-Σφακάκη σε χώρους και μνημεία που θα αναφερθούν κατά τις αναγνώσεις, διοργανώσεις της I.P.A Δ/ση Ηρακλείου. 


Για την Τοπική Διοίκηση 

Ο Πρόεδρος :  Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης
Η  Γ. Γραμματέας : Έφη Φλουρή

(Visited 13 times, 1 visits today)