Από το «ωσαννά» στο «σταυρωθήτω».
 Η ανθρώπινη συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται στους αιώνες 
και η πικρή διαπίστωση της μεταβλητότητας των συναισθημάτων. 
Φέτος στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε, 
ας ανοίξουμε τις καρδιές μας να δεχτούμε την ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
να κοινωνήσουμε την ΑΓΑΠΗ 
και να εκτιμήσουμε την ανθρώπινη ΕΠΑΦΗ 
που στερούμαστε.
 ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

Για την Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου 
Ο Πρόεδρος :  Μανόλης Ζαχαριουδάκης 
Η Γενική Γραμματέας : Έφη Φλουρή

(Visited 11 times, 1 visits today)