Ο Πρόεδρος της Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου, κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης, η Αντιπρόεδρος κ. Μαρία Μαραγκάκη, η αρμόδια Δημοσίων Σχέσεων της Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου κ. Αγγελικής Αποστόλου, υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά τον επί 16 χρόνια π. Πρόεδρο της Ι. Ρ. Α. Αχαΐας κ. Θέοδωρο ΤΖΟΒΟΛΟ, ο οποίος συνοδευόταν από την σύζυγο του. Η συζήτηση με τον π. Πρόεδρο και φίλο ήταν πολύτιμη, λόγω και της εμπειρίας που διαθέτει και συγκεκριμένα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προβλήματα που έχει ο εν ενεργεία Αστυνομικός και αποτελούν τροχοπέδη στην εξασφάλιση των αναγκαίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αλλά και την δεινή θέση που βρίσκεται ο συνταξιούχος Αστυνομικός. Περαιτέρω συζητήθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές διερεύνησης των δράσεων της Ένωσης στο πλαίσιο διμερών αλλά και διεθνών συνεργασιών. 
SERVO PER AMIΚECO
Για την Τοπική Διοίκηση 
Ο Πρόεδρος Μανόλης Ζαχαριουδάκης 
H Γενική Γραμματέας Έφη Φλουρή

(Visited 14 times, 1 visits today)