Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε όπως τα μέλη μας που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο παιδί κατά το προηγούμενο έτος 2020 όπως καταθέσουν  αίτηση , στα μέλη του Δ. Σ. μέχρι 20 Μαρτίου 2021 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τους δοθεί εφ’ άπαξ οικονομική ενίσχυση πολυτέκνου ύψους 300 ευρώ από το κοινωνικό κεφάλαιο της Ένωσής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 6936057082 και 2810264267

(Visited 9 times, 1 visits today)