Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου  της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών σε συνεργασία με τον Αντιπρόσωπο του Τ.Ε.Α.Π.Λ. Ηρακλείου κ. Στέλιο Δασκαλάκη, κρίνουν αναγκαία την εκ νέου ενημέρωση όλων των Αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου, καθώς και  των  Λιμενικών και Πυροσβεστών για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών και την εγγραφή τους σε αυτό. (Πρώην Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.)

Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί  διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης, μέσω ΖΟΟΜ, – YOUTUBE (κωδικός συμμετοχής  https://youtu.be/MoMaTi2B3yM )  την Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 12:30 με ομιλητές :

τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. κ. Θεόδωρο ΓΟΥΣΙΑ,

τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. Απόστολο ΛΙΤΣΙΟ

και τον Πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής κ. Σωτήριο ΧΡΥΣΑΦΗ.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Μανόλης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ.

Θα σας παρακαλούσαμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση μας.

Για την  Τ.Δ. Ηρακλείου                       Για το ΤΕΑΑΠΛ Ηρακλείου

    Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  Σ                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΩΣΟΠΟΣ

Μανόλης  Ζαχαριουδάκης                                   Στέλιος Δασκαλάκης

(Visited 81 times, 1 visits today)