ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
Έδεσσα 6 Ιουλίου 2016 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:15/2016
ΘΕΜΑ: Αρχαιρεσίες της 10ης Ιουνίου 2016 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας.
Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 10-6-2016 διενεργήθηκαν, με απόλυτη επιτυχία, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Εξελεγκτικής επιτροπής.

Την 13η Ιουνίου 2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνος 6937060170
2. Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ευστάθιος 6972032205
3 Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ Θεόφιλος 6932614624
4. Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΟΥΣΚΑΣ Καλλίνικος 6932516020
5. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη 6932196647
6. ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤ: ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος 6948899602
7. ΤΑΜΙΑΣ: ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης 6974123453
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ: ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ Δημήτριος 6972021981
9.ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης 6944962710
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΙΒΕΝΑΣ Ιωάννης 6946929663
2. ΜΕΛΟΣ: ΠΑΡΜΑΤΑΣ Γεώργιος 6974605891
3. ΜΕΛΟΣ: ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος 6972890822
SERVO PER AMIKECO
Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ H Γ. Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ

Κύριε Πρόεδρε

Με την ευκαιρία της εκλογής σας και ανάληψης καθηκόντων σας, παρακαλούμε δεχθείτε τα συγχαρητήρια μας και τις θερμές ευχές μας για υγεία – δύναμη και καλή επιτυχία στις δραστηριότητες σας, σε σας προσωπικά όσο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ηρακλείου, θα είναι συνεργάτης σας για την ευόδωση των κοινών μας στόχων που προβάλουν μέσα από τη ΔΕΑ, τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των Αστυνομικών και τη συμβολή μας στην πολλαπλώς δοκιμαζόμενη κοινωνία μας.

Καλή δύναμη στο νέο σας ξεκίνημα.

SERVO PER AMICETO

Για την Τοπική Διοίκηση

Ο Πρόεδρος : Μανόλης Ζαχαριουδάκης

H Γενική Γραμματέας:   Έφη Φλουρή   

(Visited 18 times, 1 visits today)