Ηράκλειο, 08 Σεπτεμβρίου 2018 
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τα μέλη της, το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα και όλες τις Τοπικές Διοικήσεις Χώρας, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, προέβη δια του νομικού γραφείου της Δικηγόρου Ηρακλείου κ. Θεονύμφη Μπέρκη, στην δημοσίευση του Καταστατικού στην εφημερίδα «Πατρίς», στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, επιδόθηκε με Δικαστικό Επιμελητή στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και στον κ. Εισαγγελέα Πρωτ/κών Ηρακλείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 52/2018 Διάταξη της κ. Προέδρου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

Είναι μια ιστορική στιγμή για την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου, καθώς η Τοπική μας Διοίκηση γίνεται η 2η Τ.Δ. της Χώρας που αποκτά νομική οντότητα και φορολογική αυτοτέλεια. 
Η προσπάθεια μας αυτή αποτελεί μια σπουδαία παρακαταθήκη για την Τοπική μας, δικαιώνοντας μια προσπάθεια έξι (06) χρόνων και το σημερινό Δ.Σ. καινοτομεί, δρομολογώντας ένα νέο ξεκίνημα για την Τ.Δ. //Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου. 
Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης συνεδρίασε σήμερα (08/09/2018) και αποφάσισε μετά από πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα,  να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 08/10/2018 και ώρα 19:00 στις Μοίρες Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης : 
– α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα καθώς και εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, (άρθρο 33) 
– β) Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. 
– γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών. 
– δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση. 
– ε) Εκλογή Δ.Σ. με περιφερόμενη κάλπη σε επιλεγμένες Υπηρεσίες της Δ.Α. Ηρακλείου την 11-12/10/2018 (πρόταση) 
– στ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10/10/2018 και ώρα 12:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη. 
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού τα μέλη που θέλουν να δώσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. πρέπει να το δηλώσουν γραπτώς στο Δ.Σ. (Πρόεδρο ή Γενικό Γραμματέα) πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 01/10/2018 και ώρα 23:59. 
Την 04/10/2018 και ώρα 14:00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. για να ελέγξει τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και να καταρτίσει τον κατάλογο των εκλόγιμων υποψηφίων που θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση και εφόσον φέρει την σφραγίδα της Ένωσης, είναι ομοιόμορφα δακτυλογραφημένος σε λευκό χαρτί αποτελεί ψηφοδέλτιο το οποίο είναι ενιαίο για όλους τους υποψηφίους. 
Για την Τοπική Διοίκηση 
Ο Πρόεδρος: Μανόλης Ζαχαριουδάκης
H Γενική Γραμματέας: Έφη Φλουρή

(Visited 10 times, 1 visits today)