Ευχαριστούμε πολύ την κ. Αθηνά Σφακάκη Κυριακάκη για τη δωρεάν αντιγράφου του Ιερού κειμήλιου «Αθανάτου Πατρός» που φυλάσσεται μερίμνη του Ενοριακού Συμβουλίου του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας και το έχει μεταφέρει με αγάπη ανιδιοτελώς στο νέο βιβλίο της «Εικονογραφίας κειμήλια»

(Visited 21 times, 1 visits today)