ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θέμα 1ον  Ανάδειξη Υποψηφίων – Κατάρτιση εκλογικού καταλόγου  

 

           Συνέχεια της από 27/09/2021 ανακοίνωση μας σας ενημερώνουμε ότι για το Δ.Σ. της Διεθνής   Ένωσης  Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου, προσήλθαν ή εξουσιοδότησαν  και δήλωσαν την υποψηφιότητα τους  να εκλεγούν ως μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. και συγκεκριμένα:

                Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αγγελική

 

ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Ευάγγελος

 

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

Ανδρέας

 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στυλιανός

 

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

 

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ

Αριστέα 

 

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

 

ΚΑΝΑΚΗΣ

Γεώργιος  

 

ΚΟΥΛΑΡΑ

Ευστρατία

 

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

Άννα

 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ

Μαρία

 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Γρηγόρης

 

ΦΛΟΥΡΗ

Ευτυχία 

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Φραγκιός  

Υποψήφιοι για την εξελεγκτική Επιτροπή

 

ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ

Εμμανουήλ

 

ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ

Δημήτριος

 

ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ

Μιχαήλ

 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Στυλιανός

 

ΤΣΙΧΛΑΚΗ

Ελευθερία

 

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

Ειρήνη

      Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ όψιν του τα άρθρα 29-30-31-32-33-34-35-40-41 του καταστατικού μας αποφάσισε ομόφωνα και αποδέχεται ως έχει την πρόταση, καταρτίζοντας σχετικό κατάλογο που θα εγκριθεί από Γ.Σ. . 

Επαναλαμβάνεται ότι η  Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου, έχει ανακοινώσει ότι το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης συνεδρίασε την 27/09/2021 και αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο αυτής, την 27/10/2021 και ώρα 13:00 στο Α.Τ. Μαλεβιζίου, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

      α) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα καθώς και εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, (άρθρο 33)

      β) Έγκριση εκθέσεως  πεπραγμένων του Δ.Σ.

    γ) Έγκριση ταμειακού Απολογισμού και ισολογισμού και της εκθέσεως της Ε.Ε. αυτών.

    δ) Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών κατά το έτος κατά το οποίο συνέρχεται η συνέρχεται η συνέλευση και απαλλαγή από οποιαδήποτε ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

   ε) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.   

 Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 03/11/2021 και ώρα 09:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Μη έχοντας άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

 

Για την Τοπική Διοίκηση     

    Ο Πρόεδρος                                               HΓενική Γραμματέας

Μανόλης Ζαχαριουδάκης                                        Έφη Φλουρή    

 

 

 

 

(Visited 26 times, 1 visits today)